Jeg vil gerne deltage

Inden du eventuelt beslutter dig for at deltage i forsøget, er det vigtigt at du forstår formålet med forsøget og hvad din deltagelse vil indebære. Efter vi har etableret kontakt, vil du derfor få tilsendt en deltagerinformation, som vi vil bede dig læse grundigt samt drøfte med dine pårørende og eventuelt din læge. Hvis du fortsat er positivt indstillet over for forsøget og opfylder inklusionskriterierne, vil du blive inviteret ind til en samtale på hospitalet, hvor deltagerinformationen vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du måtte have vedrørende forsøget. Her er du velkommen til at tage pårørende med. Derefter tager du den nødvendige tid til at beslutte, om du ønsker at deltage. Hvis du beslutter dig for, at du gerne vil deltage i forsøget, vil vi bede dig underskrive en samtykkeerklæring. Denne samtykkeerklæring er ikke bindende og kan når som helst trækkes tilbage.

For at deltage i studiet, skal du være fyldt 70 år og samtidigt have mindst en af følgende sygdomme:

  • Forhøjet blodtryk (eller i behandling for dette)
  • Sukkersyge
  • Hjertesvigt (nedsat hjertepumpefunktion)
  • Tidligere blodprop i hjernen.

Du må ikke tidligere være blevet diagnosticeret med atrieflimren og du må ikke være i behandling med blodfortyndende medicin af typen Marevan, Pradaxa, Eliquis eller Xarelto. I denne forbindelse tæller Hjertemagnyl ikke som blodfortyndende medicin.

Du skal have mulighed for at komme til kontrol på et af de deltagende hospitaler. Vi kan desværre ikke yde kørselsgodtgørelse.

Hvis du ønsker at deltage, kan du finde kontaktoplysninger under kontakt os. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du blot ønsker nærmere information eller har spørgsmål.

Forsøget vil indebære 5 besøg på hospitalet på 3 år for den gruppe som får indopereret loop-recorderen (LOOP-gruppen) og 2 besøg for den gruppe, som ikke får indopereret loop-recorderen (Kontrol-gruppen).