Hvert år rammes 16.000 danskere af en blodprop i hjernen heraf 12.000 for første gang. Blodprop i hjernen kan have store menneskelige omkostninger (tab af førlighed og/eller intellekt, afhængighed af andre og øget dødelig), og samtidig have store samfundsmæssige omkostninger. Da vi lever længere og længere, forventes antallet af patienter med blodprop i hjernen at stige med ca. 30% fra år 2000 til år 2025.
En kendt årsag til blodprop i hjernen er atrieflimren, som er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets forkamre. Mange mennesker har atrieflimren uden at mærke rytmeforstyrrelsen og bliver derved ikke diagnosticeret og sat i relevant behandling. Atrieflimren kan være til stede hele tiden, men kan også være periodevis, og derfor kan det være svært at opfange rytmeforstyrrelsen ved et hjertekardiogram (ekg), som kun giver et øjebliksbillede af hjertets rytme. Det kan derfor være en fordel at optage hjerterytmen over en længere periode, hvis man skal kunne påvise atrieflimren.

LOOP forsøget har til formål at afklare, om man kan forebygge blodprop i hjernen ved at overvåge hjerterytmen med et lille apparat (en såkaldt loop-recorder), der placeres under huden på forsiden af brystkassen. Herved kan den 24 timer i døgnet overvåge hjerterytmen.

I forsøget skal indgå 6000 deltagere, hvoraf 1500 vil få indopereret en loop-recorder og 4500 vil indgå i en kontrolgruppe. Det er en lodtrækning der afgør om man kommer i den gruppe, der får indopereret apparatet eller ikke. Hverken forsøgsdeltager eller sundhedspersonale har indflydelse på, om man får en loop-recorder eller ej. Hvis man ved lodtrækningen udvælges til at få indopereret en loop-recorder, bliver denne anlagt i løbet af nogle få uger. Efter anlæggelse af loop-recorderen vil der desuden være kontroller på hospitalet samt telefoninterviews. Hvis der opdages atrieflimren, vil man som forsøgsdeltager kunne blive rådet til at starte blodfortyndede medicin, som er forebyggende mod blodpropper. Alle deltagere i forsøget skal en gang om året udfylde skemaer blandt andet om livskvalitet og funktionsniveau.

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.
Fire hospitaler (Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Roskilde Sygehus og Odense Universitets Hospital) deltager i forsøget.

Studiet er økonomisk støttet af:

  • Det Strategiske Forskningsråd (Innovationsfonden)
  • Arvid Nilsson Fonden
  • Region Hovedstadens Forskningsfond
  • Hjerteforeningen
  • Medtronic